Ünlü Bilim İnsanları

Tarihten günümüze kadar gelen birçok bilim adamı dünyaya yön vermekle kalmamış, aynı zamanda da insanlık namına bizlere bırakmış ve sağlamış olduğu katkılar tartışılmaz birer gerçek olarak önümüze sunulmaktadır.

Peki, geçmişten günümüze kadar gelip geçen ünlü bilim insanları kimlerdir ve bizlere sağlamış olduğu katkılar nelerdir? Son zamanlarda bu soru büyük bir önem taşımaya başlamış ve tartışma konusu haline gelmiştir. Hadi o zaman lafı daha fazla uzatmadan bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorsanız bu makalenin devamına sizleri bekleriz.

Tarihten günümüze kadar birçok ünlü veyahut ün salamamış bilim adamları gelip geçmiştir. Yapmış olduğu ve sunmuş olduğu katkılarla dünyaya yön vermiş, aynı zamanda da insanlık namına büyük eserler ortaya bırakmışlardır.

Tarih kitaplarında oldukça yer alan ve günümüzde de etkileri hala var olan bilim adamlarının bize sunmuş olduğu katkılarla birlikte bilim adamlarının ne gibi buluşlar yaptığını sizin için bu makalede derledik.

Yazının bulunması ile başlayan bu süreç daha sonrasında ise elektriğin icadından tutun da bilgisayar ve akıllı telefonların icadı ile büyük önem kazanmış ve bu süreç daha da hızlı işlenerek günümüzdeki yerini almıştır.

Ünlü Bilim İnsanları Listesi

Marie Curie

Bilime kendini adamış isimlerden deyince ilk akla gelen isimlerden birisi ise Marie Curie olarak karşımıza çıkar. 7 Kasım 1867 yılında Polonya’da doğan Marie Curie hem fizik alanında büyük işlere imza atmış hem de kimyager olarak tanınan bir isimdir. Nobel ödülü alan Marie Curie o dönemde bile muhteşem olan zekâsı ile dikkat çekmeyi başararak büyük işlere imza atmıştır.

Fizik alanında büyük başarılar sağlayan Marie Curie okumuş olduğu okulu sınıf birinciliği alarak bitirmiştir. Marie’nin babası fizik ve matematik öğretmeni iken annesi ise yurtta müdür görevlisi olarak görev yaparken Marie’nin fizik ve özellikle de kimya alanında büyük anlamda gelişmesi ve ilerlemiş olması tartışılamaz bir gerçektir. Pierre Curie ile evlenen Marie Curie eşi birlikte büyük işlere ve başarılara imza attığını söyleyebiliriz. Bu başarılardan birisi de birlikte yapmış oldukları radyoaktive alanı olarak karşımıza çıkar.

İnsanlık adına yaptığı katkılar arasında eşi ile bulmuş oldukları polonyum maddesi ve radyoaktif çalışmalar sonucunda elde edilen radyum elementi bu katkılara birer örnektir.

Bilim alanında ilk kadın doktora unvanını alan Marie Curie, yine o yılda kocası ile birlikte Nobel Fizik Ödülünü almıştır.

Tarihte ilk Nobel Ödülünü aldığı bilinen Marie Curie’nin eşinde radyasyondan kaynaklanan bir rahatsızlık meydana geldiği ve bu hastalıktan dolayı öldüğü bilinmektedir.

Eşi öldükten sonra da öğretmenlik yapmaya devam eden Marie Curie, daha sonrasında ise alanında yükselerek ilk kadın profesör olmuştur.

Buradan anlamalıyız ki, Marie Curie yaptığı çalışmalarla olsun, bulmuş olduğu maddelerle olsun ve çalıştığı alanda yükselmek olsun birçok ilke imza attığı görülür. Bu da bilim insanların insanlığa yapmış olduğu katkıların biz görmesek de ne kadar büyük olduğunu ortaya koyar.

Nikola Tesla

Dünyaca ünlü olan ve yüzbinlerce insan tarafından tanınan Nikola Tesla ünlü bir bilim adamı olmakla birlikte yapmış olduğu çalışmalarla da bizlere birçok katkısının bulunduğunu söyleyebiliriz. Peki, Kimdir Nikola Tesla Ve Yaptığı Çalışmalar Nelerdir? Hadi gelin birlikte inceleyelim.

Yaptığı çalışmalarla tanınan ve ünlü bir bilim adamı olan Nikola Tesla bir din adamının oğlu olarak 1856 yılında Hırvatistan’da dünyaya gelmiştir. Annesinin yardımcı olması ile birlikte elektriğe dair çalışmalar yapan Nikola Tesla, aynı zamanda da birçok dal da kendisini geliştirdiğini söyleyebiliriz. Bu dallar özellikle de fizik ve matematik alanında kendisini geliştirip ileri bir boyuta getirmiştir. Avusturya’da eğitimine başlayan ve eğitimine orada devam eden Nikola Tesla, okulu bırakma kararı alarak bir telefon şirketinde çalışma kararı alarak orada çalışmaya başlamıştır.

Telefon şirketinde kendini geliştirip akım motorları hakkında da bilgi edinen Nikola Tesla üç dil bilmektedir. Bu diller Almanya, İngilizce ve Fransızca olarak karşımıza çıkar. Bu da bize sadece bir alanda kendini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda da farklı dil öğrenmeye çalışan Nikola Tesla’nın kendisini gelişmeye adamasından kaynaklı olduğunu gösterir.

Bu süreçte Edison ile çalışan Nikola Tesla bir süre sonra birlikte çalışmayı bırakarak, kendini daima bilime adamış, gelişmeye açık ve fikirlerini geliştiren Nikola Tesla 1943 yılında hayata gözlerini yummuştur.

Dünyaca ünlü olan Nikola Tesla’nın insanlığa birçok katkısının olduğunu söyleyebiliriz. Hadi gelin ne gibi çalışmalar ve buluşlar geliştirmiş? Ona bakalım.

Nikola Tesla İnsanlığa Yapmış Olduğu Katkılar

Nikola Tesla kendini bir dalda geliştirmekle kalmamış, insanlık namına da birçok çalışmalar yaparak günümüzde dahi etkisini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bu noktada insanlığa dair yapmış olduğu en büyük katkılar;

 • Tesla Radyosu
 • Tesla Türbini
 • Tesla Röntgeni
 • Neon Lambaları

Yukarıda saymış olduğumuz Nikola Tesla’nın çalışmaları dünyaca bilinen ve tanınan çalışmalar olarak karşımıza çıkar. Buradan anlamalıyız ki, Nikola Tesla’nın bizlere sunmuş olduğu katkılar aslında teknolojik alanda büyük bir gelişme yaşanarak ve evrilerek günümüzde son şeklini almış olsa da aslında büyük katkılar sağladığını, insanlık adına ilk çalışmaları yaptığını söyleyebiliriz.

Louis Pasteur

Bilim anlamında dünyaya büyük katkılar sunmuş ve yapmış olduğu çalışmalarla dünyaca tanınan Louis Pasteur Fransa’da 27 Aralık 1822’ de dünyaya gözlerini açmıştır. Kendini bilime oldukça adayan Louis Pasteur, daha çok kendini kimya alanında geliştirerek kimyager olmuş ve aynı zamanda da mikrobiyolog olmuştur.

Fen Fakültesini Fransa’da bitirip daha sonrasında ise Fizik dalında ve Kimya alanında kendini geliştirerek büyük işlere imza atarak tanınmıştır.

Yardımcı kimya profesörü olan Louis Pasteur, daha sonrasında bu görevini yarıda bırakarak Fen Fakültesinde kimya profesörü olmuştur.

Louis Pasteur yapmış olduğu çalışmalarla büyük işlere imza atmakla kalmayıp aynı zamanda kendini geliştirip birçok alanda da tanınmaya devam eder.

İnsanlığa sağlamış olduğu katkılar birçok olsa da çok kısa bir şekilde ifade edecek olur isek;

 • Birçok hastalıkların tedavisini geliştiren Louis Pasteur, özellikle de kuduz ve şarbon gibi önemli hastalıklar üzerinde çalışmada bulunarak sağlığa önemli ve faydalı katkıları mevcuttur.
 • Birçok hastalıkta yaptığı çalışmalarla bilinen Louis Pasteur, bir aşı yöntemi geliştirerek sağlamış olduğu bu aşı yöntemiyle kuduz olan bir çocuğun üzerinde deneyerek çocukta etkili bir çözüm yöntemi denemiştir.
 • Aynı zamanda da pastörizasyon yöntemini bulan Louis Pasteur, bu yöntemle yiyeceklerin uzun süre bozulmasını önlemesine yardımcı olur.
 • Pepribe denilen ve daha çok ipek böceklerinde meydana gelen bu rahatsızlığın bitirilmesini sağlamıştır.

Günümüzde de yapmış olduğu katkılar ile bilinen ve yapmış olduğu katkılar ile dikkat çeken Louis Pasteur, 1895 yılında 72 yılında dünyaya gözünü yummuştur. Louis Pasteur ’un yapmış olduğu çalışmalara baktığımızda birçok tedavi yöntemini bulan ve aynı zamanda da geliştirmesi ile hem insanlığa sağlamış olduğu katkılar açısından hem de sağlık alanındaki gelişmelere yardımcı olduğundan öneminin oldukça büyük bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Isaac Newton

Newton’un yerçekimi kuramını keşfetmesiyle birlikte insanlık adına da çok büyük adımlar atılmıştır. Çocukluk yaşlarından itibaren hastalıklarla sürekli olarak mücadele etmek zorunda kalan Newton kendini sürekli geliştirme çabasında olmuştur.

Newton’un geliştirmiş olduğu yer çekimi kuramı bir süre sonra dikkat çekmeye başlamış ve bu yer çekimi kanunu birçok bilim adamını öncülü olurken aynı zamanda da birçok dalın denklemini oluşturmasına yardımcı olduğunu söyleyebiliriz.

Aradan geçen uzun bir sürenin ardından yer çekimi kanunu ile birlikte oluşan denklem ile beraber insanlar Modern matematiğin sembollerini ortaya atarken aynı zamanda da birçok kişi Ay’a kadar çıkmıştır. Bu da bize gösterir ki, bu denklem çok basit bir denklem olmamakla birlikte, birçok insana yön göstermiş ve yardımcı olmuştur.

Tarihte önemli bir yeri olan ve dünyaca bilinen Michael Faraday, birçok işle uğraşmış olmakla birlikte, küçük yaşlarda gazete dağıtırken aynı zamanda da büyük bir ilgi ile elektrik öğrenmeye başlayarak bu alanda kendini geliştirmiştir.

Ailesinin tek çocuğu olmasına rağmen o dönemde meydana gelen zorluklar nedeniyle maddi sıkıntılar çekmek zorunda kalan Michael Faraday’ın bilime olan sevdası sönmek ve bitmek yerine daha da çoğalarak artarak birçok konuda kendisini hem geliştirmiş hem de bilime yapmış olduğu katkılar arasında elektrotsak üreteç vardır.

Michael Faraday’ın bulmuş olduğu yer çekimi denklemi bir süre sonra ilgi çekmeye başlayarak Nikola Tesla’ya büyük katkılar sağladığını ve yardımcı olduğunu söyleye biliriz.

Galileo Galilei

Dünyaca ünlü bilim insanları arasında yer alan isimlerden biri de Galileo Galilei olarak karşımıza çıkar. Peki, Dünyaya Nam Salmış Bu Bilim İnsanı Kimdir Ve Ne Gibi Çalışmaları Vardır?

Yaptığı çalışmalarla böylesine bilinen ve tanınan bir bilim adamı olan Galileo Galilei önemli bir isim olarak karşımıza çıkar. Dünyaya büyük nam salmış bir bilim adamının insanlığa ne dair katkılar sağladığını öğrenmek istiyor iseniz buyurun makalenin devamına sizleri bekleriz.

Ünlü bilim adamları arasında yerini alan Galileo Galilei, 16. Yüzyılda İtalya’da dünyaya gözlerini açmıştır. İlk tahsilini yapan Galileo Galilei, tıpta olan eğitimini bırakmayı tercih edip kendini daha çok matematik alanına vermiştir.

Büyük buluşlara ve başarılara imza atan bu bilim adamı insanlığa dair de birçok katkısının olduğunu söyleyebiliriz.

İnsanlığa Dair Sağlamış Olduğu Katkılar

 • Teleskobun kullanılmasını başlatan Galileo Galilei sayesinde astronot gözlemlerinde teleskop kullanılmaya başlanmış ve büyük bir ilgi toplamıştır.
 • Yıldız kümeleri gözlemleri yapılmasında büyük rolü olduğunu söyleyebiliriz.
 • Satürn’ü gözlemleyen Galileo Galilei, aynı zamanda bir süre sonra Venüs’ün de evrelerini incelemiştir.
 • Ay yüzeyinin girintilerden ve çıkıntılardan meydana geldiğini öne süren Galileo Galilei, Jüpiter’in de uydularını keşif ettiğini söyleyebiliriz.
 • Astronomi alanında büyük başarılara imza atan Galileo Galilei, birçok eserde yayımlamıştır. Astronomi alanında yayınladığı eserlerden biri de Yıldızların Habercisi olarak karşımıza çıkar.
 • Belli bir dönemden sonra Matematik saraycısı da olmuştur.

Yapmış olduğu çalışmalarla büyük işlere imza atmış olan Galileo Galieli’nin yapmış olduğu çalışmalar bize şunu özetler ki,

İnsanlık adına birçok katkı sağlamış ve aynı zamanda da Astronomi alanında bazı şeylerin ilk temelini atmıştır diyebiliriz.

Albert Einstein

Bu bilim adamı da birçok bilim adamı gibi büyük işlere imza atarak dünyaya adını nadir olarak duyurabilen kişiler arasında olduğunu söyleyebiliriz.

14 Mart 1879’da Almanya’da dünyaya gelen Albert Einstein, kendini daha çok fizik ve kimya alanında geliştirerek 1921 yılında Nobel Ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Modern bilimin gelişmesinde büyük rol oynayan Albert’in yapmış olduğu çalışmaların önemli katkılar sunduğu göz önündedir. Albert Einstein’ın insanlık adına yapmış olduğu buluşlara ve katkılara da bakar isek;

 • Kuantum Fiziği Ve Belirsizlik
 • İzafiyet Teorisi (Özel)
 • İzafiyet Teorisi ( Genel)
 • Fotoelektrik Etkisi

Ali Kuşçu

15. yüzyılda Semerkant’ta dünyaya gelen Ali Kuşçunun tem olarak ne zaman ve hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir.Kuşçu lakabıyla da bilinen Ali Kuşçu yaptığı buluş ve eserlerle dünyaya büyük imza bırakmış Müslüman bir bilim adamı olarak karşımıza çıkar. Kadızadelerden matematik ve astronomi dersi alan Ali Kuşçu daha o dönemde bile matematiğe ve astronomiye ne kadar düşkün olduğunu göstermiştir.

Rasathanede müdür olan Ali Kuşçu, İstanbul’da 16 Aralık 1874 yılında gözlerini yummuştur.

Yapmış olduğu buluşlarla insanlığa katkısının çok fazla olduğu ve tartışılamaz bir gerçek olduğunu söyleyebiliriz.  Dünyaca büyük işlere imza atan Ali Kuşçunun İnsanlığa Yaptığı Katkılar Nelerdir? Hadi gelin birlikte bakalım.

İnsanlığa Yapmış Olduğu Katkılar

 • İstanbul şehrinin enlem ve boylam derecelerini bulan Ali Kuşçu bu şehir adına büyük işlere imza attığını söyleyebiliriz.
 • Güneş saatini tasarlayan Ali Kuşçu aynı zamanda Ay’ın haritasını ilk çıkaran kişi olarak da tarihe geçer.

Ali Kuşçunun insanlığa dair yapmış olduğu katkılara bakar isek eğer, bizlere coğrafya alanında büyük gelişmeler sağlanmasında yardımcı olup, günümüzde de enlem ve boylam gibi konuların coğrafya dersinde de işlenmesinde büyük rolünün olduğunu söyleyebiliriz.

Otto Han

8 Mart 1879 yılında Frankfurt’ta gözlerini açan Otto Han, önemli bir Alman Kimyager olup, aynı zamanda ise yaptığı çalışmalar arasında radyoaktif çalışmaları ile ünlü bir bilim adamı olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda Nobel Kimya ödülünü kazanmış olan Otto Han, Marburg ve Münih’te öğrenimini bitirip doktora unvanı kazanmıştır.

Berlin’de araştırmalar yapmaya başlayan Otto Han, nükleer fisyonun gelişmesinde öncü rol oynamış ve aynı zamanda da Protaktinyum elementini bulmuştur. Böylece insanlık adına önemli katkılar sunan Otto Han dünyaya adını altın harflerle yazdırmıştır diyebiliriz.

Richard Stalman

Özgür Yazılım Vakfını kuran Richard Stalman, özgür yazılımın temellerinin atılmasında büyük rol oynayan bilim adamları arasında yer alır.

 Bilgisayar programcısı olan ve aynı zamanda da yazılımcı olan Richard Stalman bugünkü bilgisayarların gelişmesinde öncü bir rol oynamakla birlikte insanlık adın yaptığı katkıların çok büyük olduğunu ifade edebiliriz. Günümüzde bugünkü halini alan bilgisayarlar, birçok işimizi kolaylıkla yapmamızı sağladığından dolayı, yapmış olduğu çalışmalar büyük önem taşır.

James Clerk Maxwell

Önemli bilim adamları arasında yer alan James, 1831 yılında İskoç’ da dünyaya gözlerini açmıştır. Matematik ve fizik alanında büyük çalışmalar yapmasıyla bilinen James, Michael Faraday’ın tam anlamıyla çözemediği elektromanyetiği çözerek aynı zamanda da matematiğini de çözmüştür diyebiliriz.

Stephan Hawking

Dünya dâhisi olarak görülen ve İngiliz bilim adamı olarak bilinen Stephan Hawking’in tam adı Stephan William Hawking’dir.  Dünyaca Tanınan Ve Bilinen Bu İsmin İnsanlığa Yaptığı Katkılar Nedir Ve Kimdir? Hadi gelin biraz yakından tanıyalım.

Birçok alanda kendisini geliştiren ve dünya dâhisi olarak bilinen Stephan Hawking daha çok kendini fizik, matematik ve astronomi alanında geliştirmiştir. O dönemin en başarılı bilim adamı olarak sayılan Stephan Hawking, bir üniversitede yaklaşık olarak 30 yıl boyunca matematik öğretim görevlisi olarak çalışmış bir bilim adamı olarak karşımıza çıkar.

İngiltere’ de Oxford şehrinde 8 Ocak 1922 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. Yaptığı çalışmalar ve insanlığa yapmış olduğu katkılarla Einstein’ı aratmayan Stephan Hawking, çocukluğunda ise tam tersine belirli bir yaşına kadar okuma yazma bilmediğinden dolayı çocukluğunun çokta parlak geçmemiş olduğunu söyleyebiliriz.

Çocukluğu Londra’da geçen Stephan Hawking, çocukluk döneminde bile eşyaların çalışma mekanizması ilgisini çektiğinden dolayı küçüklük yaşlardan itibaren incelemeye başlamıştır. Stephan Hawking’in babası oğlunun daha çok tıp alanıyla ilgilenmesi gerektiğini söylese de aslında Stephan Hawking daha çok sayılarla ilgilenmeyi tercih ederek matematik ile ilgili çalışmalar yapmıştır.

Matematik alanında okuyamayan Stephan Hawking, daha sonrasında ise Fizik alanında bir okul okumuştur.

Sadece bilim adamı olarak bilinse de bilim adamı olarak kalmayıp kendini edebiyat alanında da geliştirip yazar olmuştur. 1988 yılında başyapıt olarak yayınlanan eseri son derece ilgi görmüş ve sevilmiştir. Zamanın kısa tarihi adlı eseri olan bu eserde ise, uzay- zaman kavramından tutun da daha birçok şeyi anlatmakla birlikte, kara delik ve büyük patlama gibi olayları da anlatmaktadır.

Büyük Sorulara Kısa Cevaplar adlı eserinde de bilime ne kadar önem verdiğini anlatan bir eser olup kalmamakla birlikte evrenin belli olan muhteşem gizemlerinden bahsederek birçok kişide kitabı büyük bir ilgiyle karşılanmıştır.

Bu saymış olduğumuz eserlerin dışında da birçok eser yazmış ve bu eserlerin içeriği de genel olarak bilimle ilgili olup, bilime sağladığı katkı ve insanlık açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Dünyaca tanınan ünlü bilim adamı Stephan Hawking, daha çok uzay- zaman kavramları ile çok yakından ilgilenerek insanları birçok konuda uyarmış ve tehlikelere karşı dikkat etmelerini istemiştir.

 Var oluşun bir tehdit unsuru olduğunu düşünen ünlü fizikçi olarak da bilinen Stephan Hawking, bu konuda insanları son derece uyarmış olmakla birlikte, insanların başka gezegenlerde de yaşama fırsatının olduğunu kesin bir dille ifade etmiştir.

 Bu sebepten ötürü de ilk olarak Mars Gezegenine gidilmesi gerektiğini, oradan Ay’a gidilerek uzay üssü kurulması gerektiğinden bahsetmiştir. Büyük buluşlara ve keşiflere imza atan Stephan Hawking insanlık için büyük çağrılarda bulunarak aslında çok daha gelişebileceğimizi ve ilerleyebileceğimiz bir noktanın var olmadığını, hep ilerlememiz gerektiğini vurgular.

Bir süre sonra konuşma yetisini kaybetmek zorunda kalan Stephan Hawking, de insanlarla yapay zekâ ile anlaşabilir iken, yapay zekânın çok büyük bir gelişme ve buluş olduğunu, aynı zamanda da bu buluşun insanlık adına önemli olduğunu belirtir. Aynı şekilde yapay zekânın ileride insanlığın sonunu getirebilecek güçte olduğunu da son derce vurgular.

Düşündüğü ve ön gördüğü şeylerden birisi de dünyayı tehdit eden unsur ve faktörün asıl iklim değişikliği olduğunu savunan tek bilim adamı olarak karşımıza çıkar. Dahi olan Stephan Hawking’in savunduğu bir diğer şeylerden birisi de akıllı varlıklar eğer dünyada var ise onlarla iletişime gelmenin mümkün olduğunu ve aynı zamanda da Uzaylıların dünyaya gelmesinin bizim için büyük bir tehlike unsuru olacağını belirtir. Evrende bulunan uygarlıklara seslenmenin bizim açımızdan oldukça tehlikeli ve riskli olabileceğini savunan Stephan Hawking’in yapmış olduğu ve öngörmüş olduğu şeylerle birlikte zekâsının büyük ölçüde diğer insanlardan farklı olduğunu ortaya koymuş ve dahi olduğunu kanıtlamıştır.

Stephan Hawking’in Çalışmaları

Stephan Hawking, öngörmüş olduğu ve insanlık adına söylemiş olduğu şeylerle birlikte dünya açısından birçok önemli olaya ve buluşlara imza attığını söyleyebiliriz.

Peki, Bu Derece Önemli Olarak Görülen Bilim Adamı Ve Aynı Zamanda Dahi Olarak Nitelendirilen Stephan Hawking’in Yapmış Olduğu Çalışmalar Nelerdir? Hadi gelin birlikte bakalım.

Birçok alanda teori ortaya koymuş olan Stephan Hawking,  daha çok ise teorik fizik, astrolojik fizik ve yer çekimi gibi fizik alanlarında hem çalışmalar yapmış hem de kendini bu alanlarda oldukça geliştirmiştir.

Evrenin oluşumundan tutun da büyük patlamalara ve kara deliklere kadar birçok çalışma sunarak dünya tarihinde büyük işlere imza atmış bir bilim adamı olarak karşımıza çıkar.

Stephan Hawking’in önemli çalışmalarına baktığımızda ise;

 • Tekillikler üzerine çalışma yapan Stephan Hawking, evrenin tekillikten oluştuğunu ve bunları da uzay- zaman kavramları ile açıklayarak iki tipinden bahsettiğini söyleyebiliriz. Bunlar koni ve aynı zamanda da eğri biçiminde gözüken tekillikler olarak karşımıza çıkar.
 • Zamanda yolculuk yapılacağı fikrini ortaya atan ve aynı zamanda da bu yolculuğun meydana gelebileceğini savunan Stephan Hawking, 3. Boyutun dışında bir de 4. Boyutun var olduğunu düşüncesini ortaya atarak bu tezi savunmuştur. Fakat sadece şu anlık için zamanda yani gelecekte yolculuk yapmanın var olabileceğini, fiziksel bir şekilde bunun henüz yapılamayacağını da vurgular. Bu fikri ortaya atmıştır.
 • Büyük patlama ile zaman ve uzay kavramının meydana geldiğini, aynı zamanda da bu büyük patlamadan sonra evrenin genişlemeye başladığını ve sürekli olarak genişlediğini savunan Stephan Hawking, Kozmik Enflasyon Teorisini ortaya koymuştur.
 • Son olarak ise kara deliklerin radyasyon yayarak var olabildiğini ve enerjileri bitmeden de buharlaşmadığını arkadaşı ile birlikte Stephan Hawking ortaya koymuştur.

Tekerlekli sandalyeye mahkûm olmak zorunda kalan Stephan Hawking, bir süre sonra ise konuşma yetisini de kaybederek hayata tutunmaya çalışsa da yapay zekâ ile etraftakiler ile anlaşabilse de 2018 tarihinde ALS hastalığı nedeniyle gözlerini hayata yummuştur.

Stephan Hawking, son derece dahi olan ve birçok konu ya da alanda kendini geliştirme fırsatı bulan özellikle de fizik alanında yapmış olduğu çalışmalar ile dünyaya büyük nam salmış biri olduğunu hepimiz çok iyi bir şekilde biliyoruz. Bu sebepten ötürü ise insanlık adına yapmış olduğu katkılara bakacak olur isek, bizlere sunmuş olduğu zamanda yolculuktan tutun da evren hakkındaki söylemleri hem bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere büyük ön ayak olmasını sağlarken hem de insanlık adına birçok katkısının olduğunu söyleyebiliriz.

Cahit Arf

Dünyaca ünlü matematikçi olarak bilinen Cahit Arf 1910 ve 1990 yılları arasında yaşamış bir bilim adamı olarak karşımıza çıkar. Matematik alanında da kendini oldukça geliştiren bir bilim adamı olan Cahit Arf kendi ismiyle anılmakta olan terimleri bulmuştur. Bu terimlerin ne olduğuna bakacak olur isek eğer;

Arf Sabiti, Arf Halkaları Ve Arf Kapanışları olarak karşımıza çıkar. Ünlü Alman matematikçi olan Hesse ile birlikte bu matematikçi ve Cahit Arf’ın soyadlarından oluşan Hesse- Arf kuramını geliştirmiştir. Fransa’da öğrenimini tamamlayan Cahit Arf, bir süre matematik öğretmenliği yaptıktan sonra doktorasını alarak doçent olmuştur.

Matematikte geometri kavramı üzerine makale sunan Cahit Arf birçok gittiği yerde konferanslar vermiş bir bilim adamı olarak karşımıza çıkar.

Yaşamış olduğu ağır kalp hastalığı sebebiyle hayatını 1997 yılının Aralık ayında vefat etmiştir.

“Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil keşfederek anlamak gerekir.” 

                                                                                                                      Ord. Prof. Dr. Cahit Arf

Aziz Sancar

Doktor aynı zamanda akademisyen olarak bilinen Aziz Sancar 8 Eylül 1946 yılında Mardin’de gözlerini hayata açmıştır. Birçok alanda kendini geliştiren ve bilim adamı olan Aziz Sancar, futbolcu olmaya karar verse de bir süre sonra bu düşüncelerinden vazgeçerek, üniversitenin moleküler biyoloji çalışmalarına katılmıştır. Bu dönemde kendini oldukça geliştiren Aziz Sancar bir süre sonra arkadaşı ile birlikte fotoliyaz olarak bilinen bir geni klonlayarak bu geni bakterilerde çoğaltmışlardır.

 Biyoloji alanında oldukça büyük işlere imza atan Aziz Sancar bu yapmış olduğu buluşla daha da üst sıralara yükselen bir bilim adamı olarak karşımıza çıkar. Bu genin klonlanma amacı ise genel olarak sağlamış olduğu enzimlerin ultraviyolede adı verilen ışınlardan zarar görmekte olan DNA ‘nın yapısını yenilemekte olan bir klon idir.

Kanser tedavisinde sirkadiyen saat çalışmaları ile ünlenen ve bilinen bilim adamı olan Aziz Sancar, dünyaya nam salmış bir bilim adamı olmakla kalmayıp yapmış olduğu bu çalışmalar ve katkılar sayesinde Nobel Ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Yaklaşık 415 ve 33 makale yayımlayan Aziz Sancar, DNA onarımı, hücre dizilimi ile biyoloji alanında yapmış olduğu çalışmalar büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz.

Bakteri üzerinde çalışmaları olan Aziz Sancar, arkadaşları ile büyük işlere imza atmış olmakla kalmamakla birlikte, DNA üzerinde de çalışmalar yaparak hücrelerin DNA yapısını nasıl koruduğunu araştırmış ve bulmuştur.

DNA onarımı mekanizmalarını da keşfeden Aziz Sancar, aynı zamanda da bu mekanizmalar ile deri kanserleri arasında bir bağlantı olduğunu çözmüştür.

Birçok alanda önemli buluşlar yapan ve nice başarılara imza atmış ünlü bilim adamı olan Aziz Sancar, 2016’da yapmış olduğu bir çalışmada 5 TL üzerindeki DNA sarmalının hatalı olduğunu söylemekle birlikte Merkez Bankasının da bu hatayı düzeltmediğini özellikle vurgulamıştır.

Buradan şunu anlamalıyız ki, biyoloji alanında kendini oldukça geliştirmiş olan bilim adamı Aziz Sancar, özellikle de sağlık alanında yapmış olduğu çalışmalar ve katkılarla birçok hastalığa çözüm tedavisi sunmakla birlikte, insanlık adına da önemli gelişmeler sunmuştur.

Aziz Sancar’ın Almış Olduğu Ödül Ve Başarılar

 • ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation) Genç Araştırmacı Ödülü (1984)
 • Amerikan Foto biyoloji Derneği (American Society for Photobiology) Ödülü (1990)
 • ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institutes of Health) Ödülü (1995)
 • TÜBİTAK Bilim Ödülü (1997)
 • ABD Fen ve Sosyal Bilimler Akademisi (American Academy of Arts and Sciences) Ödülü (2004)
 • ABD Ulusal Bilimler Akademisi üyesi (2005)
 • TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) üyesi (2006)
 • Vehbi Koç Ödülü (2007
 • Nobel Kimya Ödülü (2015)

Robert Boyle

İngiliz Kimyacı olarak bilinen Robert Boyle, İrlanda kökenli bir bilim adamı olarak İrlanda’da 1627 yılında dünyaya gözlerini açmıştır.  Küçük yaşta dahi Fransızcayı ve Latinceyi adı gibi bilen Robert Boyle kimya alanında da kendini son gerece geliştirmiş, parçacıksal ve deneysel felsefe yöntemlerinde de ön plana çıkmış bir bilim adamı olarak karşımıza çıkar.

Belli bir süre sonra Oxford’a yerleşen bilim adamı Robert Boyle din ve fen bilimlerinin bir alanda bağlantılı şekilde sürdürülmesi gerektiğini düşünen bir bilim adamı olmakla birlikte aynı zamanda da hava basıncı adına yapmış olduğu çalışmaları ile son derece ünlü bir bilim adamıdır. Hava basıncı ile ilgili çalışmalar yapsa da aslında hava basıncı ile ilgili çalışmayı tam anlamıyla Toricelli’nin yaptığını söyleyebiliriz.

Birçok şeyi gözlemleyen Robert Boyle, hava basıncında U tüplü bir barometreyi bularak, vakum pompasına bağlayıp bu süreçte cıvadaki seviyenin düştüğünü gözlemlemiş ve bu yapmış olduğu çalışma fizik alanında büyük bir buluş olduğunu söyleyebiliriz.

Yapmış olduğu fizik alanındaki bu gelişmeler ile birlikte, barometrede meydana gelen civa seviyesinin bu sayede belli bir noktada kalmış olduğunu da bulmuştur.

1662 yılında ise gözlemlemiş olduğu fizik çalışmalarından biri ise genel olarak gazların sıkıştıra bilirliği hava basıncı ile ters bir orantıda olduğunu kanıtlamış bir bilim adamı olarak karşımıza çıkar.

Robert Boyle kimya alanında yapmış olduğu önemli çalışmalar arasında ise elementleri saf, bölünemeyen parçacık olarak tanımlayarak önemli adımlar atmış ve büyük gelişmelere imza atmıştır.  Aynı zamanda ise bileşiklerinde elementlere ayrılabileceğini vurgulasa da daha sonrasında sadece ısıtılabileceğini dile getirerek bunun mümkün olamayacağını belirtmiştir.

Birçok ilke imza atan ünlü kimyager olan Robert Boyle asetonu ve alkolü bulan, aynı zamanda da asit kavramının tanımını ilk kez yaparak sağlamış olduğu çalışmalar arasında önemli derecede diyebilecek buluşlar yapmıştır.

Atom kuramlarını geliştiren ve bu kuramları açıklayan Robert Boyle, aynı zamanda kimya bilimi ile ilgili deneysel yöntem hakkında çalışmalar yapmıştır.

Bu durumda bize gösterir ki, Robert Boyle yapmış olduğu çalışmalar özelikle de fizik ve kimya alanında yapmış olduğu çalışmalar günümüzde de halen varlığını korumasıyla birlikte birçok önemli gelişmelerin yaşanmasına öncü olmuş ve insanlık adına katkıları büyüktür.

Robert Boyle Eserleri

 1. Havanın Sıkıştırıla bilirliği ve Etkilerine ilişkin Yeni Fizik-Mekanik Deneyler
 2. Kuşkucu Kimyacı
 3. Renklere İlişkin Deneyler
 4. Alev ve Hava Arasındaki İlişki Üzerine Yeni Deney­ler
 5. Alkali ve Asit Hipotezi Üzerine Düşün­celer

Dmitry Mendeleyev

Ünlü kimyagerlerden birisi olan Dmitry Mendeleyev, 8 Şubat 1834 ‘te Sibirya’da dünyaya gözlerini açmıştır. Mucit olarak adlandırılan Dmitry Mendeleyev, Periyodik tablonun ilk kurucuları arasında yer alan ünlü bir bilim adamı olarak karşımıza çıkar. Bu tablo sayesinde kimya alanında önemli ve büyük gelişmeler yaşanmasına katkı sağlamakla birlikte aynı zamanda da periyodik tablo birçok elementin bulunmasına fayda sağlamıştır. Sadece elementlerin bulunmasına yardımcı olmakla kalmamış ve çoğu elementin özelliklerinin de bulunmasında büyük rol oynadığı söylenebilir.

Bilim şefi olmaya hak kazanan Dmitry Mendeleyev, aynı zamanda birçok buluş hakkında gelişmeler sağlanmasına yardımcı olarak 1859 ve 18861 yılları arasında sıvıların kılcallığı ile ilgili çalışmalar yapmış, dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran bir bilim adamı olarak karşımıza çıkar.

Kimya alanında gelişerek kimya profesörü olan Dmitry Mendeleyev, Fransa’da yapmış olduğu deney ve incelemeler sayesinde damıtma yöntemini bularak ve geliştirerek Rusya ülkesinde ilk petrol rafinesinin bulunmasında katkı sağlamıştır.

Elementlerin düzenliliklerini araştırmaya başlayan Dmitry Mendeleyev, elementlerin bütün özelliklerini keşif ederek ve aynı zamanda bulunamayan elementlerinde birkaç yıl içerisinde bulunmasını sağlayarak periyodik cetvelin tamamlanmasına yardımcı olmuştur.

Fizyokimyacı olarak bilinen ünlü bilim adamı Dmitry Mendeleyev, aynı zamanda da hidrat teorisini geliştirmiş ve izomorfizm hakkında yaptığı çalışmalar ile birçok ilke imza attığını söyleyebiliriz.

Yakalandığı girip sebebiyle 1907 yılında hayatını kaybeden Mendeleyev, hayatta iken periyodik tabloda oluşturmuş olduğu 63 element bilinmekte iken, öldüğü tarihten itibaren ise değeri son derece anlaşılmakta olan periyodik sistem 86 sayısına kadar yükselebilmiştir.

Mendeleyev, ilk çaprazlamayı yapan ve aynı zamanda bu çaprazlamayı bezelye sistemini kullanarak elde ettiğini, son derece önemli bir buluş olarak tarihe geçtiğini söyleyebiliriz.

Buradan şunu anlamalıyız ki, Mendeleyev’in yapmış olduğu çalışmalar günümüzde elementlerin daha da gelişerek tamamlanmasına yardımcı olmuş, fizik ve kimya alanında ise büyük gelişmelerin yaşanmasına sebebiyet vererek insanlık adına birçok katkısının olduğunu söyleyebiliriz.

John Dalton

Ünlü bilim adamı olan John Dalton birçok alanında kendini geliştirse de daha çok kimyager, fizikçi olarak bilinir.  İngiliz kökenli olan John Dalton, 6 Eylül 1766 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. Modern atom teorisiyle bilinen John Dalton daha çok renk körü çalışmalarıyla tanınmış ve büyük bir ilgi toplamıştır. Aynı zamanda da kendi adıyla ortaya koymuş olduğu Dalton Atom Teorisi ile elementlerin atom adı verilen küçük elementlerden meydana geldiğini açıklamıştır.